Stil pandrecht

Een stil pandrecht is een pandrecht dat rust op een roerende zaak die zich bij de pandgever bevindt of op vorderingen op schuldenaren van de pandgever.
Dit recht dient als een vorm van zekerheid tot terugbetaling van bijvoorbeeld een geldlening. Ook wel vuistloos pandrecht of bezitloos pandrecht. Met een stil pandrecht op roerende zaken kan de pandgever gebruik blijven maken van de verpande zaak. Dat is praktisch bij verpanding van machines en handelsvoorraden van de pandgever.
Om het pandrecht te kunnen bewijzen heb je een onderhandse pandakte nodig, of zelfs een authentieke pandakte.

Het tegenoverstelde van een stil pandrecht is een vuistpand. Dan bevindt het verpande zich niet meer bij de pandgever, maar bij de pandhouder. Onder bepaalde voorwaarden mag de pandhouder zijn pandrecht omzetten in een vuistpand.