Toont alle 13 resultaten

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap (Liquidatie)

12,9519,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders. De AVA waarin is besloten tot de ontbinding van de vennootschap. Dit besluit is de eerste stap op weg om een BV definitief op te heffen. Er wordt tegelijk een vereffenaar aangewezen. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moet staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9510,40

De benoeming van een directeur door de aandeelhouders van een BV. Modelnotulen van een algemene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van een directeur is een formeel besluit dat genomen moet worden door de aandeelhouders. Dat besluit moet goed vastgelegd worden in notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering voor aandeelhouders tot vaststelling van de jaarrekening. Het belangrijkste besluit die aandeelhouders jaarlijks nemen. Hiermee wordt de aansprakelijkheid van het bestuur opgeheven. Verplicht op grond van de statuten en door de KVK. Keuze tussen Nederlands en Engels.

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9510,40

De aandeelhouders moeten een formeel besluit nemen wat er met het dividend van een BV gaat gebeuren. Dat besluit leg je vast in deze modelnotulen tot vaststelling en bestemming van het dividend. Het is belangrijk dividenduitkering op de juiste formele manier vast te leggen. Het voorkomt het risico van een bestuursaansprakelijkheid. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Aandeelhoudersbesluit Turboliquidatie BV

12,9519,40

Opheffen en beëindigen van een BV zonder baten, dus zonder vereffening. Per direct staken van de BV. Een eenvoudige en snelle manier om van een BV af te komen. Zorg wel dat je de procedure goed volgt. Deze notulen zijn een goede hulp voor een dergelijke turboliquidatie. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

12,9519,40

Met dit aandeelhoudersbesluit wijs je op voorhand een tijdelijk bestuurder aan. Die kan de zaak tijdelijk overnemen en besluiten nemen in geval van ernstige ziekte, of andere calamiteit. Iedere ondernemer zou dit besluit moeten nemen, omdat anders het bedrijf in één klap tot stilstand kan komen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Interimdividend

6,9510,40

Notulen van algemene vergadering van aandeelhouders, de AVA waarin het besluit tot uitkeren van een interimdividend. Een dergelijk dividend is met waarborgen omkleed. Aandeelhouders kunnen bij een fout besluit aansprakelijk worden gesteld. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9510,40

Afstempelen van aandelen, maakt het mogelijk om belastingvrij kapitaal uit een BV te halen. Hiervoor is een formeel besluit noodzakelijk. Dit zijn de notulen van algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de statuten als gevolg van het afstempelen van de aandelen. Met dit document weet je zeker dat je de zaken formeel goed geregeld hebt. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9510,40

Uitgeven van nieuwe aandelen om een nieuwe aandeelhouder binnen te halen in de BV. Daarvoor moet een formeel besluit door de aandeelhouders worden genomen. Dat besluit is formeel en moet je dus goed notuleren. Daarvoor gebruik je deze notulen. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt besloten een commissaris te ontslaan en een andere te benoemen. Het aanstellen van een commissaris is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Dat is met deze model notulen goed geregeld. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Besluit tot Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,9510,40

Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om over te gaan tot de uitgifte van aandelen door de BV. Dit besluit is een vereiste om de aandelen te kunnen uitgeven. Met dit besluit zijn de aandelen voor een of meer van de bestaande aandeelhouders. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

6,9510,40

Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) waarin wordt tot wijziging van de statuten wordt besloten. Een statutenwijziging is een belangrijke en formele stap. Je hebt een goed model nodig, omdat er een hele reeks formele zaken goed in de notulen moeten staan. Verkrijgbaar in Nederlands en Engels.

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Notulen waarbij de aandeelhouders besluiten om extra aandelen uit te geven. Die aandelen zijn bedoeld voor een geldschieter die een converteerbare lening had verstrekt.