Toont alle 9 resultaten

Bruikleenovereenkomst Woning

24,95

Als een woning tijdelijk leeg staat kun je het in bruikleen geven. Hiermee voorkom je het risico op kraken, vernieling of brandstichting. Je wilt geen huurcontract, want dan heeft een huurder recht op huurbescherming. In dat geval kun je het beste uitlenen met behulp van deze bruikleenovereenkomst woning.

Bruikleenovereenkomst Grond

24,95

Een bruikleenovereenkomst voor een stuk grond. De grond is tijdelijk niet in gebruik bij de eigenaar. Die wil niet verhuren in verband met eventuele huurbescherming of pachtbescherming. De tijdelijke bruikleen is een goed alternatief om de grond niet braak te laten liggen. Dat moet je dan wel goed vastleggen.

Bruikleenovereenkomst Auto

14,95

Wil je jouw auto delen met of uitlenen aan buren, vrienden of (on)bekenden? Juridisch heet dit bruikleen. Net als bij verhuur, zijn ook hier risico’s aan verbonden. Hoe ga je om met verkeersboetes en ongelukken? Met deze bruikleenovereenkomst auto maak je afspraken over de gebruikskosten en evt. kosten bij schade.

Bruikleenovereenkomst Goederen

12,95

Bij een bruikleenovereenkomst wordt een roerend goed uitgeleend. Dat uitlenen is in principe zonder vergoeding, anders noem je het huren. Je hebt wel een goede overeenkomst nodig, om duidelijk te maken dat het om bruikleen gaat en hoe de risico’s zijn verdeeld.

Huurovereenkomst Grond

24,95

Met deze huurovereenkomst kun je een perceel onbebouwde grond verhuren. Jullie spreken af wat de bestemming is en dat daar niet van mag worden afgeweken. De huurder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de huur tijdelijk van aard is, zodat er geen aanspraak op huurbescherming kan worden gemaakt.

Huurovereenkomst Leegstandwet

24,95

Als je een vergunning van de gemeente hebt, mag je een woning verhuren op basis van de leegstandwet. Dit kan een huurovereenkomst leegstandwet zijn voor een pand dat bestemd is voor sloop, renovatie of bijv. een gebouw met een andere bestemming dat tijdelijk huisvesting biedt. Wij hebben 4 modellen voor elk type vergunning.

Gebruiksovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95

De werkgever geeft aan zijn werknemer een mobiele telefoon in gebruik. De telefoon blijft eigendom van de werkgever. De werknemer heeft het toestel dus in bruikleen. De werknemer krijgt een aantal randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de telefoon. Dat moet goed geregeld, met dit contract.

Gebruiksovereenkomst Laptop, Tablet of andere Computer

12,95

Contract tussen werkgever en werknemer. Werkgever stelt een computer, tablet of laptop ter beschikking aan werknemer. Duidelijk is wie eigenaar is, wat de wederzijdse verplichtingen zijn. De werkgever blijft namelijk eigenaar, maar wil wel zekerheden dat de werknemer zorgvuldig met de ter beschikking gestelde spullen omgaat. Een contract voorkomt mogelijk latere conflicten.

Huurovereenkomst Auto

12,9521,95

Standaardovereenkomst om een auto te verhuren. Met dit contract spreek je af wat de voorwaarden zijn. Hoe zit het met de WA-verzekering, kilometervergoeding en de huurprijs en borg? Download dit word-document één keer en gebruik het onbeperkt. Ook verkrijgbaar als Engelse vertaling.