Resultaat 1–24 van de 47 resultaten wordt getoond

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Notulen waarbij de aandeelhouders besluiten om extra aandelen uit te geven. Die aandelen zijn bedoeld voor een geldschieter die een converteerbare lening had verstrekt.

Achtergestelde Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst om een bedrijf te starten. Een start-up zoekt een partij die geld wil uitlenen. Die lening is achtergesteld, zodat de ondernemer nog wel krediet kan krijgen bij leveranciers. De lening heeft ook wat hoger risico, omdat die is achtergesteld bij de andere kredietverschaffers.

Leningsovereenkomst Werknemer (Personeelslening)

14,95

Overeenkomst van geldlening van de werkgever aan de werknemer (personeelslening). Werkgevers kunnen geld uitlenen aan personeel. Zij kunnen dan de aflossingen verrekenen met de loonbetalingen. De werkgever kan ook met minder zekerheden genoegen nemen dan een commerciële bank. Wat ook de reden is, juist in deze situatie is een goed contract een eerste eis. Daarmee regel je ook de verhouding lening en arbeidsovereenkomst.

Algemene Voorwaarden van Zakelijke Kredietverlening

24,95

Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant. Te gebruiken als je op regelmatige basis als bedrijf kredieten gaat verschaffen aan ondernemers.

Brief Opeisen Onderhandse Lening

0,00

Een geldlening is opeisbaar geworden. De geldlener is niet uit zichzelf overgegaan tot betaling. Daarom vraag jij de geldlener om direct te te betalen. Inclusief gevolgen bij niet betalen. Deze brief kan je ook gebruiken als de oorspronkelijke lening niet op papier stond. Hiermee is dan in ieder geval duidelijk dat jij van mening bent dat de lening direct moet worden terugbetaald.

Leningsovereenkomst BV aan DGA

24,95

Leningsovereenkomst van de BV aan haar DGA. Het is belangrijk om een contract op te stellen. De belastingdienst let erg op leningen uit BV’s, omdat ze bang zijn dat er indirect dividend wordt uitgekeerd. Zeker bij een groot geldbedrag en/of onduidelijke afspraken over aflossing loop je meer risico. Een goed en actueel modelcontract heb je hier gevonden. Let op: wij hebben een aparte Leningsovereenkomst DGA aan BV.

Leningsovereenkomst DGA aan BV

24,95

Een leningsovereenkomst van een aandeelhouder aan zijn eigen BV. De DGA treedt hier op als financier van de BV. De fiscus eist dat er een zakelijke leningsovereenkomst wordt opgesteld. Hierin moet een zakelijke rente worden opgenomen.

Algemene Voorwaarden voor Technische Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden die je kan gebruiken bij technische dienstverlening. Jij legt als opdrachtnemer goed vast onder welke voorwaarden je aan het werk gaat. Met deze set regels kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening

24,95

Algemene voorwaarden voor dienstverlening. Je kan ze gebruiken voor iedere vorm van zakelijke diensten. Het maakt hierbij niet uit of je werkt als ZZP-er of vanuit een BV. Met deze set kan je direct aan de slag.

Algemene Voorwaarden Kredietverlening Particulier

24,95

Dit zijn de algemene kredietvoorwaarden die betrekking hebben op een kredietovereenkomst. In aanvulling op dat contract regel je met deze voorwaarden algemene zaken. Denk aan hoe je de betalingen wil ontvangen, wat te doen bij overlijden van de kredietnemer. Hiermee maak je de losse overeenkomst beter en zekerder.

Leningsovereenkomst na Schenking

14,95

Deze overeenkomst is gemaakt om geld te schenken en daarbij gebruik te maken van vrijstellingen die er bestaan voor schenkingen. Omdat je het geld niet direct kan missen leen je het ook direct weer terug. Over de schuld betaal je jaarlijks rente. Dat leg je goed vast met deze overeenkomst.

Leningsovereenkomst

14,9524,50

Degelijke en heldere leningsovereenkomst om geld van of aan familie, vrienden en bekenden te lenen. Degene die het geld leent kan dit bedrag voor een particulier of zakelijk doel gebruiken. Spreek naast de hoofdsom, rente en looptijd ook af of er vervroegd mag worden afgelost. Ook in het Engels (beëdigd juridisch vertaler).

Converteerbare Leningsovereenkomst

24,95

Achtergestelde leningsovereenkomst aan een BV waarbij de kredietverschaffer de lening kan omzetten in aandelen, de conversie in aandelen. De lening is ook achtergesteld. Het is dus een lening die dicht tegen eigen vermogen aanzit.

Leningsovereenkomst Durfkapitaal

24,95

Een participant verstrekt naast eigen vermogen ook een achtergestelde lening. Als er niet voldoende wordt afgelost dan kan de lening worden omgezet in aandelen. De Leningsovereenkomst Durfkapitaal is goed te gebruiken om Start-ups en Scale-ups te financieren.

Voorschot op Erfenis door Lening

14,95

Voorschot op een erfenis tussen iemand die erfgenaam is en degene die uitleent of schenkt. Als je overlijdt verrekenen de erfgenamen dit voorschot met het erfdeel van de ontvanger. Met deze overeenkomst voorkom je discussies tussen erfgenamen.

Leningsovereenkomst Intercompany (tussen BV’s)

24,95

Voorbeeld van een Leningsovereenkomst tussen BV’s, ook wel intercompany lening genoemd. De Beheer-BV leent geld aan de Werk-BV (of moeder aan dochter). Je kunt dat zelf omdraaien. Dankzij dit contract is voor iedereen duidelijk dat dit een zakelijke grond heeft.

Opdracht tot Dienstverlening Makelaar

6,95

Opdracht tot dienstverlening tussen iemand die een pand wil verkopen en een een makelaar. De opdracht betreft de verkoop van een onroerende zaak. Hiermee kan je zelf de randvoorwaarden van de opdracht bepalen.

Leningsovereenkomst met Garantsteller

24,95

Bijzondere geldleningovereenkomst aan een onderneming. Hierin staat een natuurlijk persoon garant voor de kredietnemer. Meestal is dat de directeur of eigenaar van de onderneming. Het kan ook iemand anders zijn die garant wil staan. Zo heeft de geldverstrekker meer zekerheid dat er terugbetaald wordt.

BV Compleet Pakket

124,95

Om een BV goed te organiseren heb je een reeks contracten nodig. Wij hebben een selectie van de belangrijkste juridische documenten gemaakt. Die hebben we in het BV Compleet Pakket gestopt en kun je in één keer met 60% korting downloaden. Voorkom bestuursaansprakelijkheid en maak je BV vandaag nog fiscus proof.

Overbruggingskrediet in Rekening-Courant i.v.m. Aankoop Woning

24,95

Overbruggingskrediet van een DGA met zijn eigen BV. De directeur heeft een nieuw huis gekocht, maar het oude is nog niet verkocht, of de verkoopsom is nog niet binnen. De BV heeft wel geld, dus die geeft een tijdelijke lening. Dat soort leningen moet je fiscaal goed onderbouwen. Deze overeenkomst bevat alle belangrijke bepalingen.

Pandakte

12,95

Akte waarbij de pandgever roerende zaken, toekomstige vorderingen, aandelen of andere zaken in pand geeft. Met deze pandakte heeft de pandhouder een sterke positie. Je hebt de keuze uit 13 modellen. Let op: een akte moet altijd worden voorzien van algemene voorwaarden die je apart bij ons kunt bestellen.

Verpanding Compleet Pakket

124,95

Financiële transacties, zoals leningen kan je voorzien van extra zekerheden. Bijvoorbeeld door verpanding van bezittingen van de geldlener, of door garanties of borgstellingen door anderen. Met dit pakket beschik je over alle juridische mogelijkheden om een overeenkomst van extra zekerheden te voorzien.

Overeenkomst Fiets met hulp Werkgever

24,95

Een contract waarbij de werkgever de werknemer een lening verschaft. Met dat geld koopt de werknemer een fiets. De lening lost de werknemer af door verrekening met de woon-werkbijdrage. Een goed contract dat dit helemaal vastlegt. Fiscaal is het toegestaan om renteloos geld te lenen aan de werknemer.

Schuldbekentenis

12,95

Schuldverklaring. Je hebt goederen of diensten geleverd en die zijn niet betaald. In het kader van een betalingsregeling stel je deze overeenkomst op. Je hebt dan een soort leningovereenkomst, met rente, aflossing en waarborgen. Als er niet of niet op tijd afgelost wordt kan je direct incasseren. Zo regel je de aflossing juridisch goed.