Geld (uit) lenen

Geld (uit) lenen

Home » Geld (uit) lenen
8.0
Wat is belangrijk als je geld uitleent?

Leg goed vast welk bedrag je leent en welke rente je afspreekt. Zorg eventueel voor extra zekerheden als er niet afgelost gaat worden. Kijk uit dat je een redelijke rente in rekening brengt, anders is het fiscaal mogelijk een schenking.

Geld lenen

Geld lenen of juist geld uitlenen. Er zijn meer mogelijkheden dan je waarschijnlijk weet. Je kunt geld lenen van een bank. Maar er zijn nog veel andere manieren. Je kan:

Stadsbank van Lening
 • geld lenen tussen privé personen
 • lenen van je werkgever
 • geld lenen tussen privé en een BV
 • leningen afsluiten tussen BV’s onderling

Als er geld geleend wordt kun je proberen extra zekerheden af te spreken. Voor al deze zaken zijn verschillende overeenkomsten. Het is soms lastig te beoordelen welke het best bij je past.
Een lening zonder de bank noemt men ook wel een onderhandse lening. Je kan zowel leningsovereenkomst als leningovereenkomst gebruiken in het Nederlands.

Wie leent geld van wie?

 • Jullie lenen onderling geld aan elkaar. Dus als privépersonen. Dat kan zijn binnen de familie, vrienden of aan bekenden. Je maakt een leningcontract met vrienden.
 • Een lening verstrekt aan jouw erfgenamen. De leningsovereenkomst bevat de bepalingen dat de lening een voorschot op de erfenis is.
 • Je leent geld van jouw werkgever. Werkgevers bieden hun werknemers soms de mogelijkheid geld te lenen. Door de aflossingen in te houden op het loon lopen zij een relatief gering risico.
 • Je leent geld van jouw eigen bedrijf. Bijvoorbeeld jouw BV heeft een behoorlijke kaspositie en je wilt het geld gebruiken voor de aankoop van een huis. De fiscus eist een leningovereenkomst BV met de DGA.
 • Je verstrekt een lening aan jouw eigen bedrijf. Je bent directeur grootaandeelhouder (DGA) en jouw bedrijf heeft (tijdelijk) geld nodig. In plaats van een storting in het kapitaal kun je ook het geld uitlenen. Ook hier eist de fiscus een leningcontract DGA met de BV.
 • De ene BV leent geld aan de andere BV. Je noemt dit ook wel een intercompany lening. Deze situatie komt veel voor binnen een concern. De Holding leent geld aan de werkmaatschappij of andersom. Ook bij deze leningen moet rente betaald worden en eist de fiscus een leningovereenkomst.
 • Een doorlopende lening tussen de DGA en zijn BV, een zogeheten rekening courant verhouding. De belastingdienst wil dat je hiervoor een rekeningcourantovereenkomst sluit.
 • Je leent geld aan een startende ondernemer om een bedrijfje te starten. Deze leningen hebben een apart fiscaal regime.
 • Een geldschieter leent geld aan een BV met het recht hier later aandelen voor terug te krijgen. Het zogeheten conversierecht.

Rente op een lening

Voor het gebruik van andermans geld moet je betalen. Dat noemen we rente. Er zijn ook andere manieren om dit te regelen, maar het komt altijd neer op vergoeding. De hoogte van de rente bepaal je in onderling overleg, hoewel meestal de uitlener de meeste macht heeft. De rente moet je opnemen in een contract.
Wat een redelijke rente is kan verschillen per geval, lees het even na. Ook voor de zakelijke markt is een redelijke rente beschreven. Bij een consumptief krediet, waar je als particulier geld leent van een bank (of andere geldverschaffer) is er een maximale rente. Dat maximum is vastgesteld om te voorkomen dat mensen extreem veel rente moeten betalen. Het is nog steeds een fors percentage dat op jaarbasis boven de 12% uitkomt.

Zekerheden via garantie, borg of anderszins

Als je geld hebt uitgeleend wil je dat natuurlijk graag terug. Je kunt extra zekerheden inbouwen door naast de overeenkomst van geldlening ook een aparte overeenkomst te sluiten voor het verkrijgen van extra zekerheden. In een apart artikel staat een overzicht van de mogelijkheden voor extra zekerheden.

Zekerheden via hypotheek

Indien de lening is bedoeld voor de aanschaf van een huis kun je een extra zekerheid inbouwen met een hypotheekrecht. Je kunt afspreken dat de lener geen (extra) hypotheek mag nemen. Je kan ook afspreken dat de lener op jouw eerste verzoek meewerkt om jou een hypotheek te geven. Door deze verklaring zal de leningovereenkomst voor De Belastingdienst gelden als een hypotheeklening (met aftrek). Zo bespaar je voorlopig de kosten van een echte hypotheek.

Op een andere manier een lening afbetalen

Als je niet betaald krijgt kun je ook besluiten de lening op te heffen. Dat kan ook omdat je geen prijs stelt op de betalingen. Daar is ook fiscaal een voordeel aan. Heb je geld uitgeleend aan iemand, dan hoort dat tot je bezittingen in box 3. Geef je formeel aan dat er niet meer afgelost gaat worden, dan is er ook geen bezit meer.

Afronden van de lening

Is lening helemaal afgelost? Is er niets meer te vorderen, dan kun je een verklaring afgeven dat er op grond van de overeenkomst niets meer te vorderen is. Dit heet juridisch een finale kwijting.

Lees meer

0
Je winkelwagen