Resultaat 1–48 van de 71 resultaten wordt getoond

Samenwerkingsovereenkomst

24,95

Overeenkomst van Opdracht

24,95

Aandeelhoudersovereenkomst

24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,95

Managementovereenkomst

24,95

Franchiseovereenkomst

47,95

Directiereglement BV

24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

24,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

11,9514,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9511,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9511,95

Intentieverklaring (LOI)

24,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9511,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

11,9517,95

Afstandsverklaring

1,49

Garanties bij Overname BV

24,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

11,9514,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

7,9511,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

12,95

Uittreden Vennoot VOF

24,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Ontbinding VOF

24,95

Notulen AVA Interimdividend

6,9511,95

Agentuurovereenkomst

24,95

Procuratieregeling

12,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Koopoptie Aandelen BV

24,95

Instemmingsverklaring

0,00

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

24,95

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

6,95

Bestuursregeling Directie BV

24,95

Distributieovereenkomst

47,95

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9511,95

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Bewaarnemingsovereenkomst

17,95

Uitgeefovereenkomst

24,95

Participatieovereenkomst

24,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9511,95

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

Consultancyovereenkomst

24,95

Buy-Sell Overeenkomst

24,95

VOF Contract

36,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

24,95

Niet-investeringsverklaring

6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

6,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9511,95