Toont alle 62 resultaten

Distributieovereenkomst

 47,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Agentuurovereenkomst

 36,95

VOF Contract

 36,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

Ontbinding VOF

 24,95

Gedragscode Onderneming

 24,95

Artiestenovereenkomst

 24,95

Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf

 24,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

 24,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

 24,95

Samenwerkingsovereenkomst

 24,95

Overeenkomst van Opdracht

 24,95

Uittreden Vennoot VOF

 24,95

Bestuursregeling Directie BV

 24,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Uitgeefovereenkomst

 24,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

 24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

 24,95

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

Managementovereenkomst

 24,95

Directiereglement BV

 24,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Participatieovereenkomst

 24,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Aandeelhoudersovereenkomst

 24,95

Stemovereenkomst

 24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

 24,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

 11,95 17,95

Bewaarnemingsovereenkomst

 17,95

Advertentieovereenkomst

 17,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

 11,95 14,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

 11,95 14,95

Procuratieregeling

 12,95

Substitutieovereenkomst

 12,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

 12,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

 6,95 11,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Notulen AVA Interimdividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

 6,95 11,95

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Nieuwe Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming Dividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

 6,95 11,95

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

 6,95 11,95

Arbitrageclausule

 8,95

Meewerkovereenkomst

 7,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

 6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

 6,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

 6,95

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 6,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

 6,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

 6,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

 6,95

Derogatieakte

 4,95

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

 2,49

Firmaverklaring

 1,95

Afstandsverklaring

 1,49

Instemmingsverklaring

 0,00