Toont alle 62 resultaten

Aandeelhoudersovereenkomst

 24,95

Advertentieovereenkomst

 17,95

Afstandsverklaring

 1,49

Agentuurovereenkomst

 36,95

Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf

 24,95

Arbitrageclausule

 8,95

Artiestenovereenkomst

 24,95

Bestuursregeling Directie BV

 24,95

Bewaarnemingsovereenkomst

 17,95

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 6,95

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

 2,49

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Derogatieakte

 4,95

Directiereglement BV

 24,95

Distributieovereenkomst

 47,95

Firmaverklaring

 1,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Gedragscode Onderneming

 24,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Instemmingsverklaring

 0,00

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

 24,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

 6,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

Managementovereenkomst

 24,95

Meewerkovereenkomst

 7,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

 6,95

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Nieuwe Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

 11,95 14,95

Notulen AVA Interimdividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

 11,95 14,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

 6,95 11,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

 11,95 17,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming Dividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

 6,95 11,95

Ontbinding VOF

 24,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

 24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

 24,95

Overeenkomst van Opdracht

 24,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

 24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

 24,95

Participatieovereenkomst

 24,95

Procuratieregeling

 12,95

Samenwerkingsovereenkomst

 24,95

Stemovereenkomst

 24,95

Substitutieovereenkomst

 12,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

 6,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

 12,95

Uitgeefovereenkomst

 24,95

Uittreden Vennoot VOF

 24,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

 6,95

VOF Contract

 36,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

 6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

 6,95