Toont alle 62 resultaten

Volmacht vertegenwoordiging AVA

 6,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

 6,95

VOF Contract

 36,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

 6,95

Uittreden Vennoot VOF

 24,95

Uitgeefovereenkomst

 24,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

 12,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

 6,95

Substitutieovereenkomst

 12,95

Stemovereenkomst

 24,95

Samenwerkingsovereenkomst

 24,95

Procuratieregeling

 12,95

Participatieovereenkomst

 24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

 24,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

 24,95

Overeenkomst van Opdracht

 24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

 24,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

 24,95

Ontbinding VOF

 24,95

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming Dividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

 6,95 11,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

 11,95 17,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

 11,95 14,95

Notulen AVA Interimdividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

 11,95 14,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Nieuwe Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

 6,95 11,95

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

 6,95

Meewerkovereenkomst

 7,95

Managementovereenkomst

 24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

 6,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

 24,95

Instemmingsverklaring

 0,00

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Gedragscode Onderneming

 24,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Firmaverklaring

 1,95

Distributieovereenkomst

 47,95

Directiereglement BV

 24,95

Derogatieakte

 4,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

 2,49

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 6,95

Bewaarnemingsovereenkomst

 17,95

Bestuursregeling Directie BV

 24,95

Artiestenovereenkomst

 24,95

Arbitrageclausule

 8,95

Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf

 24,95

Agentuurovereenkomst

 36,95

Afstandsverklaring

 1,49

Advertentieovereenkomst

 17,95

Aandeelhoudersovereenkomst

 24,95