Toont alle 71 resultaten

Samenwerkingsovereenkomst

24,95

Overeenkomst van Opdracht

24,95

Aandeelhoudersovereenkomst

24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

32,95

Managementovereenkomst

24,95

Franchiseovereenkomst

47,95

Directiereglement BV

24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

24,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap (liquidatie)

11,9520,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

6,9512,50

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

6,9512,50

Intentieverklaring (LOI)

24,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming van het Dividend

6,9512,50

Notulen AVA Aandeelhoudersbesluit Turboliquidatie BV

11,9520,95

Afstandsverklaring

1,49

Garanties bij Overname BV

24,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

11,9520,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

7,9523,80

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

12,95

Uittreden Vennoot VOF

24,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

6,95

Ontbinding VOF

24,95

Notulen AVA Interimdividend

6,9512,50

Agentuurovereenkomst

24,95

Procuratieregeling

12,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

24,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

24,95

Koopoptie Aandelen BV

24,95

Instemmingsverklaring

0,00

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

24,95

Algemene Voorwaarden Schilders, Afwerkings – en Glaszetbedrijf

24,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

6,95

Bestuursregeling Directie BV

24,95

Distributieovereenkomst

47,95

Notulen AVA Wijziging Statuten Afstempelen Aandelen

6,9512,50

Verzoekschrift Handlichting

8,95

Bewaarnemingsovereenkomst

17,95

Uitgeefovereenkomst

24,95

Participatieovereenkomst

24,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

6,9512,50

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

6,95

Consultancyovereenkomst

24,95

Buy-Sell Overeenkomst

24,95

VOF Contract

36,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

24,95

Niet-investeringsverklaring

6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

6,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

6,9512,50

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

24,95

Advertentieovereenkomst

17,95

Notulen AVA Besluit tot Uitgifte Nieuwe Aandelen

6,9512,50

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

6,9512,50

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

6,95

Algemene Voorwaarden Maatschap

24,95

Firmaverklaring

1,95

Derogatieakte

4,95

Gedragscode Onderneming

24,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

6,95

Substitutieovereenkomst

12,95

Artiestenovereenkomst

24,95

Volmacht tot Aangaan van Borgtocht

6,95

Stemovereenkomst

24,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

6,95

Meewerkovereenkomst

7,95

Verzoek verlaging Gebruikelijk Loon Startende DGA

0,75

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon geen Financiële Ruimte

0,75

Verzoek Verlaging Gebruikelijk Loon

0,75

Sommatiebrief Inbreuk Merkenrecht

2,95

Sommatiebrief Inbreuk Handelsnaam

2,95

Arbitrageclausule

8,95

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

2,49