Toont alle 62 resultaten

Instemmingsverklaring

 0,00

Afstandsverklaring

 1,49

Firmaverklaring

 1,95

Brief Verbod tot Binnentreden Bedrijf, Woning of Winkel

 2,49

Derogatieakte

 4,95

Toelichting op Fusievoorstel 2 313 BW

 6,95

Notulen AVA Wijziging Statuten BV

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststellen Jaarrekening

 6,95 11,95

Notulen AVA Vaststelling en Bestemming Dividend

 6,95 11,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Nieuwe Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Commissaris

 6,95 11,95

Notulen AVA Afstempelen Aandelen

 6,95 11,95

Notulen AVA Ontslag en Benoeming Bestuurder

 6,95 11,95

Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid ex 403 BW

 6,95

Notulen AVA Interimdividend

 6,95 11,95

Intrekking Hoofdelijke Aansprakelijkheidsverklaring art. 403 BW 2

 6,95

Brief Opzeggen Agentuurovereenkomst

 6,95

Notulen AVA Besluit Uitgifte Aandelen voor Participatie

 6,95 11,95

Volmacht Besluiten Genomen op AVA

 6,95

Volmacht vertegenwoordiging AVA

 6,95

Notulen AVA Aandelenuitgifte in Verband met Conversie Lening

 6,95

Meewerkovereenkomst

 7,95

Geheimhoudingsverklaring (NDA)

 7,95 11,95

Arbitrageclausule

 8,95

Notulen AVA Ontbinden Vennootschap

 11,95 14,95

Notulen AVA Bestuurder bij Ontstentenis en Belet

 11,95 14,95

Notulen AVA Turboliquidatie BV

 11,95 17,95

Toetreding & Uittreding Beherend Vennoot CV

 12,95

Substitutieovereenkomst

 12,95

Procuratieregeling

 12,95

Advertentieovereenkomst

 17,95

Bewaarnemingsovereenkomst

 17,95

Overeenkomst Toekenning Koopoptie Aandelen aan Werknemer

 24,95

Stemovereenkomst

 24,95

Aandeelhoudersovereenkomst

 24,95

Koopoptie Aandelen in Gezamenlijke Vennootschap

 24,95

Participatieovereenkomst

 24,95

Intentieverklaring (LOI)

 24,95

Directiereglement BV

 24,95

Managementovereenkomst

 24,95

Buy-Sell Overeenkomst

 24,95

Overeenkomst voor Koop of Verkoop van een Eenmanszaak

 24,95

Overeenkomst voor Interim- en Projectmanagement

 24,95

Uitgeefovereenkomst

 24,95

Consultancyovereenkomst

 24,95

Bestuursregeling Directie BV

 24,95

Uittreden Vennoot VOF

 24,95

Overeenkomst van Opdracht

 24,95

Samenwerkingsovereenkomst

 24,95

Intentieovereenkomst Fusie twee Ondernemingen

 24,95

Koopoptie Aandelen BV

 24,95

Garanties bij Overname BV

 24,95

Oprichtingsverklaring (geruisloze inbreng)

 24,95

Algemene Voorwaarden Schildersbedrijf

 24,95

Artiestenovereenkomst

 24,95

Gedragscode Onderneming

 24,95

Ontbinding VOF

 24,95

Koopovereenkomst Aandelen BV

 32,95

VOF Contract

 36,95

Agentuurovereenkomst

 36,95

Franchiseovereenkomst

 47,95

Distributieovereenkomst

 47,95